Altanräcke Staketet är av galvniserat järn. Närbild som visar hörnan med glaskulan. Före galvaniseringen.

  

<<< Altanräcke med X-staket       <<< Meny