Spaljéer Kan kombineras på olika sätt, sättas i linje eller ställas i olika vinklar för att omgärda en uteplats eller följa ett hörn i trädgården. Spaljéerna är ledade och ställs i valfri vinkel. Kan kopplas ihop i en mängd olika kombinationer. Den undre linjen är tänkt att hamna c.a 8 cm över markytan.
Normalt levererar vi spaljéerna med förlängda ben för fastgjutning, men även andra monteringssätt finns. Massiv, mycket kraftig konstruktion med stolpar i T-profil järn med måtten 40 X 40 X 5 mm. Spaljéer på bild:

"Hög smal" bredd 60 cm X höjd över markytan 180

"Hög bred" ( 2 st efter varandra ) : bredd 124 cm, höjd över markytan 194

"Lägre bred": bredd 124 cm, höjd 156. Sista bilden visar en "specialare" med en infälld lilja som vi gjort 2014  


  


  

  

<<< Meny