HÄSSLEHOLMSGÅRDEN -06  
Uppdrag åt Hässleholm kommun
Kruka, staket och krukor på stenpelare.
Rondellkrukans höjd 1.50 och diameter 1.50.


<<< Meny