Fågelbad eller skål för en fontän

  


  Fågelbad eller fontänskål, fyrfat eller blomsterfat?
Vi kan tillverka stativ till dessa järnskålar ( kalotter ) eller konstruera en fastsättning i marken.
Kalotterna är 80 cm i diameter, 6 mm gods och 140 mm djupa.
Om man vill ha ett avrinningshål går det att ordna.
En järnkula kan monteras över hålet eller någon annan lösning kan också göras efter önskemål.

Fler produkter med eld-användning som exempelvis eldkorgar har vi på Järnkonstsidan www.eldkorgen.se

  

  

  

<<<     <<< Meny