4-kantiga spaljéer

Två spaljeer med lite olika vidd gjorda i 4 - kantjärn med tjocklek 12 X 12 mm.


Sista bilden: Spaljé Gunvi 2018 är en 6-kantig spaljé, materialet är 12 x 12 mm 4-kantjärn, 25 x 6 mm plattjärn. Stammen är 38 cm rakt över 6 kanthörnen mätt. På spaljéns spetsar sitter 25 mm järnkulor.Fina runda toppar

<<< Meny